Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról

Kállay Dezső: Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról. In: Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 14 (2020), 525-541. pp.