Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról

Kállay Dezső: Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról. „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 14. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2020. 525 old.