Egy mondat, egy szabály – egy közösség. A Gal 1,19–20 szövegközpontú magyarázata

Kállay Dezső: Egy mondat, egy szabály – egy közösség. A Gal 1,19–20 szövegközpontú magyarázata. In: Genius Loci. Frank Sawyer tiszteletére. In honour of Frank Sawyer. Sárospatak: Sárospataki Református Teológiai Akadémia 2006. 211-232