Jézus feltámadása mint történelmi esemény N. T. Wright The Resurrection of the Son of God c. könyve alapján

Jézus feltámadásáról szóló keresztyén híradás történelmi gyökereinek bemutatása N. T. Wright The Resurrection of the Son of God c. könyve alapján

Kutatasi projekt kapcsolat: