Related articles

Botond Péter Koppándi

  1. Botond Péter Koppándi: Prédikálás 2.0.. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 153-170

Jenő Kiss

  1. Jenő Kiss: Az Ószövetség helye a mai magyar nyelvű református igehirdetésben. In: Kustár Zoltán (szerk.), Németh Áron (szerk.) Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018), 255-278

György Papp

  1. György Papp: A hatodik trombitaszó: pusztító hadsereg az Eufrátesz mellől. In: Igazság és élet 10 (2016), 217-229

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 129-144

Elek Rezi

  1. Elek Rezi: A hitvallás, mint a felekezeti önazonosság-tudat kifejezője. In: Keresztény Magvető 113 (2007), 399-413
  2. Elek Rezi: A katekizmusok "felettébb szükséges voltáról". In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 324-328

Sándor Béla Visky

  1. Sándor Béla Visky : "Csak azt fogadhatjuk el, ami tiszta és ami tisztává tesz". In: La Rochelle-i Hitvallás (Kolozsvár: Koinónia 2000), 5-24

Tamás Juhász

  1. Tamás Juhász: Református egyházi rendtartások hitvallási alapelvei. In: Református Szemle 64 (1971), 335-344