Related articles

Csaba Balogh

 1. Csaba Balogh: Trăiește cel drept prin credință?. Polemică religioasă și exegeză în comentariile la Habacuc 2:4b din perioada Reformei. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 9-28

György Papp

 1. György Papp: Menedékünk az Örökkévaló Isten. Megjegyzések a Zsoltárok 90,1–6 fordításának margójára. In: Szőnyi Etelka (szerk.) Bibliaértelmezés – korok, módszerek, kontextusok 2 (Szeged: JATE Press 2020), 493-506

Zsolt Kozma

 1. Zsolt Kozma: A nyelv változik, az Ige marad. Magyar bibliafordítások. In: Tegnap, ma és örökké (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2010), 126-130
 2. Zsolt Kozma: A Vizsolyi Biblia hagyatéka és örököseinek kötelezése. In: Sárospataki Füzetek (2005), 129-135

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: Az új fordítás erdélyi recepciója. In: Pecsuk Otto (szerk.) A Magyar Bibliatársulat hatvan éve. Kezdetek, az új bibliafordítás, ünnepek és mindennapok, bibliamunka az új évezredben (Budapest: Kálvin János Kiadó 2009), 256-272
 2. Zoltán Adorjáni: Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója. In: Református Szemle 100 (2007), 11-21
 3. Zoltán Adorjáni: 30 éves az új fordítású protestáns Biblia. 2005. nov. 7-8. In: Református Szemle 98 (2005), 735-738
 4. Zoltán Adorjáni: Az örökkévaló igéről. A Biblia Kecskeméthy István fordításában. In: Pannonhalmi Szemle (2004), 134-140
 5. Zoltán Adorjáni: Kecskeméthy István "feltámadt" Bibliája. In: Református Szemle 96 (2003), 93-100
 6. Zoltán Adorjáni: Kecskeméthy István bibliafordítása. In: Művelődés 56 (2003), 7-9
 7. Zoltán Adorjáni: Kecskeméthy István Bibliája. In: Református Tiszántúl 10 (2002), 5-7
 8. Zoltán Adorjáni: 3Jn 6-8 (9-15) fordítása. In: Református Szemle 90 (1997), 156-160
 9. Zoltán Adorjáni: 3Jn 1–2 fordítása. In: Református Szemle 89 (1996), 133-138
 10. Zoltán Adorjáni: Róm 12,6–8 fordítása. In: Református Szemle 75 (1982), 57-59
 11. Zoltán Adorjáni: Róm 8,2 fordítása. In: Református Szemle 73 (1980), 194-194