Related articles

Jenő Kiss

  1. Jenő Kiss: Hogy az elidegenedettek visszataláljanak önmagukhoz és egymáshoz. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (2020), 177-198

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: A legjobb pillanatokból. In: BUE Hírlevél 2 (2019), 2-3

György Papp

  1. György Papp: Jézus és földi családja. In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
  2. György Papp: Jézus tanítványai és a család. In: Református Szemle 106 (2013), 239-249

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Házasság és család a Református Szemle tükrében. In: L. Erdélyi Margit (szerk.), Peres Imre (szerk.) Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Komárom: Selye János Egyetem 2007), 338-349
  2. Zoltán Adorjáni: Családról, nemzetről, hazáról és népről biblikusan. In: Harangszó 13 (2002), 4-5
  3. Zoltán Adorjáni: A gyermek az egyházban és a gyülekezetben. In: Buzogány Dezső (szerk.) Táborvezetők könyve (Kolozsvár: Erdélyi IKE 1997), 16-26
  4. Zoltán Adorjáni: Gyülekezetem pásztori arculata (II. lelkészképesítői szakdolgozat). In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 221-242