Related articles

Vilmos József Kolumbán

Edit Somfalvi

  1. Edit Somfalvi: Lajos Imre - The Renewer of Teaching Catechism at the Reformed Theology in Kolozsvár. In: Lukács Olga (szerk.) From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019), 191-198

Tódor Csaba

  1. Tódor Csaba: Identitáselemek temetési szertartásunkban. In: Keresztény Magvető 124 (2018), 518-528
  2. Tódor Csaba: Hibrid identitás a temetési liturgiában. In: Szávay László (szerk.) Vidimus enim stellam eius... (Budapest: Károli Gáspár Református Egyeteme - L'Harmattan Kiadó 2014), 487-497

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése. In: Református Szemle 110 (2017), 123-128
  2. Zoltán Adorjáni: Kozma Zsolt: Jézus Krisztus példázatai. In: Református Szemle 96 (2003), 551-555

István Pásztori-Kupán

  1. István Pásztori-Kupán: Új keresztyén életrend a Római Birodalomban. In: Református Szemle 95 (2002), 198-205