Studii și articole similare

Kolumbán Vilmos József

Somfalvi Edit

  1. Somfalvi Edit: Lajos Imre - The Renewer of Teaching Catechism at the Reformed Theology in Kolozsvár. In: Lukács Olga (szerk.) From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019), 191-198

Tódor Csaba

  1. Tódor Csaba: Identitáselemek temetési szertartásunkban. In: Keresztény Magvető 124 (2018), 518-528
  2. Tódor Csaba: Hibrid identitás a temetési liturgiában. In: Szávay László (szerk.) Vidimus enim stellam eius... (Budapest: Károli Gáspár Református Egyeteme - L'Harmattan Kiadó 2014), 487-497

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése. In: Református Szemle 110 (2017), 123-128
  2. Adorjáni Zoltán: Kozma Zsolt: Jézus Krisztus példázatai. In: Református Szemle 96 (2003), 551-555

Pásztori-Kupán István

  1. Pásztori-Kupán István: Új keresztyén életrend a Római Birodalomban. In: Református Szemle 95 (2002), 198-205