Hibrid identitás a temetési liturgiában

Tódor Csaba: Hibrid identitás a temetési liturgiában. In: Szávay László (ed.): Vidimus enim stellam eius.... Károli könyvek tanulmánykötet. Budapest: Károli Gáspár Református Egyeteme - L'Harmattan Kiadó 2014. 487-497