Related articles

Jenő Kiss

Szabolcs Czire

 1. Szabolcs Czire: A szeretet mennyei összeesküvése. In: BUE Hírlevél 4 (2019), 2-3
 2. Szabolcs Czire: A legjobb pillanatokból. In: BUE Hírlevél 2 (2019), 2-3

Zsolt Geréb

 1. Zsolt Geréb: A keresztyén gyülekezet mint Isten népe. Az egyházról szóló tanítás Péter első levelében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (2016), 29-40
 2. Zsolt Geréb: Quelques idées des Saint Paul sur la liberté chrétienne. In: Dahling-Sander, Christoph (szerk.), Ernst, Margit (szerk.), Plasger, Georg (szerk.) Herausforderte Kirche. Anstösse - Wege -Perspektiven. Eberhard Busch zum 60. Geburtstag (Wuppertal: Foedus Verlag 1997), 41-48

Tamás Juhász

 1. Tamás Juhász: Family-modelled Congregation. In: Borght, Eduardus van der (szerk.), Geest, Paul van der (szerk.) Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (Leiden: Brill Academic Publishers 2012), 523-534
 2. Tamás Juhász: Parallel Coexistence of Churches. The Church in Transylvania: Its Unity and Disunity. In: Borght, Eduardus van der (szerk.) The Unity of the Church. A Theological State of the Art and Beyond (Leiden: Brill Academic Publishers 2010), 43-50
 3. Tamás Juhász: Egyházak együttélése Erdélyben. In: Korunk 11 (1994), 62-67
 4. Tamás Juhász: A római katholikus ökumenizmus. In: Református Szemle 64 (1971), 435-447

Botond Péter Koppándi

István Pásztori-Kupán

 1. István Pásztori-Kupán: The formation and ecumenical importance of the so-called 'Nicaeno- Constantinopolitanum'. In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 25-34

Dezső Kállay

 1. Dezső Kállay: Megigazulás, hit, új élet. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: A gyermek az egyházban és a gyülekezetben. In: Buzogány Dezső (szerk.) Táborvezetők könyve (Kolozsvár: Erdélyi IKE 1997), 16-26
 2. Zoltán Adorjáni: Gyülekezetem pásztori arculata (II. lelkészképesítői szakdolgozat). In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 221-242