Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Unitárius évzáró és kibocsátó

A 2016-2017-es tanévet záró istentisztelet keretében kibocsátották az unitárius kar négy hallgatóját, akik egy út végéhez értek, és egy újabb, a lelkészi hivatás útja előtt állnak.


A tanévet lezáró júniusi vizsgaidőszakban négy unitárius hallgató tett sikeres magiszteri vizsgát és lépett ki a Teológiai Intézet kapuin. A végzős hallgatók 2017. június 25-én a Belvárosi Unitárius Egyházközség templomában tartott istentisztelet keretén belül búcsúztak.

Az istentiszteleten a szószéki szolgálatot Rácz Norbert Zsolt, az egyházközség lelkésze végezte, aki 1 Kir 19,5-8 alapján szólt a végzős hallgatókhoz a lelkészi élet szépségeiről és viszontagságairól, és biztatva bocsátotta útra őket. Az istentisztelet keretén belül dr. Rezi Elek az unitárius kar dékánja tanévet záró beszédjében mutatta be és adta át hivatalosan a négy hallgatót a Magyar Unitárius Egyháznak. A végzős diákok részéről Palkó Zalán Koppány mondott búcsúbeszédet. A teológiai hallgatók nevében Farkas Orsolya, I. éves magiszteri hallgató búcsúzott a végzős évfolyamtól. Az istentiszteletet a teológiai hallgatók rövid műsora zárta.

Ebben az évben az unitárius karon négy hallgató, Bardócz-Tódor András, Benedek Csongor, Palkó Zalán Koppány és Szombatfalvi Csongor zárta le tanulmányi éveit, akik ősztől elkezdik gyakornoki szolgálataikat a Magyar Unitárius Egyház valamelyik egyházközségében.

Beszámoló
Magyari Zita teológiai hallgató