Valentinosz életútja és tanítása a modern kutatás és az óegyházi heréziológia fényében

Szűcs Bernadett, György Papp: Valentinosz életútja és tanítása a modern kutatás és az óegyházi heréziológia fényében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12 (2021), 77-104. pp.

Ebben az írásban nem kívánom a teljesség igényével ismertetni azt a szak-irodalmat, amely csak néhány összefoglaló mondat erejéig említi Valentinosz biográfiáját. Viszont van két monográfia, amelyet problémafelvetéseik, hipotéziseik, részletességük és viszonylag közeli megjelenésük2 okán érdemes kiemelnünk a publikációk tömegéből. A valentiniánus keresztyénség jelenlegi két legfontosabb szakértője, akik megkísérelték a lehető legpontosabban rekonstruálni az alapító életrajzát is: Einar Thomassen4 és Bentley Layton. Előbbi kutató összefoglalója tudományos szempontból megalapozottabb, igyekszik tartózkodni a spekulációktól, míg Layton ritkán említ forráskritikai szempontokat, illetve az esetek többségében nem is adja meg az általa tényként közölt megállapítások forrásait, vagy nem fejti ki túlságosan részletsen álláspontját. Mindazonáltal e problémás pontoktól eltekintve úgy gondolom, mindenképpen érdemes számba venni az általa felvetett hipotéziseket, még akkor is, ha sajnálatos módon egyelőre nem minden esetben áll rendelkezésünkre elegendő adat ahhoz, hogy minden kétséget kizáróan bizonyíthassuk ezek valóságalapját. E teóriákat az életrajz egyes, vonatkozó elemeinél bővebben ismertetem.