Az erdélyi unitáriusok és az Újvilág

Sándor Kovács: Az erdélyi unitáriusok és az Újvilág. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 365-374. pp.