Related articles

Sándor Béla Visky

  1. Sándor Béla Visky : „Vagy nem tudjátok?” Számadás arról, ami a keresztségben elsődleges és másodlagos. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15 (2024), 263-271
  2. Sándor Béla Visky : "Vagy nem tudjátok...?" Számadás arról, ami a keresztségben elsődleges és másodlagos. In: Szilágysági Református Naptár 2024 (2023), 45-50

Tamás Juhász

  1. Tamás Juhász: G. van den Brink – C. van der Kooi: Christelijke dogmatiek. Een inleiding. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai ( Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024), 25-29

Szűcs Bernadett, György Papp

  1. Szűcs Bernadett, György Papp: Valentinosz életútja és tanítása a modern kutatás és az óegyházi heréziológia fényében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12 (2021), 77-104

György Papp

  1. György Papp: Kálvin, az egyházatyák, a nők és a keresztelési jog. In: D. Tóth Judit (szerk.), Papp György (szerk.) Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (10538) (Sárospatak: Hernád Kiadó 2019), 48-63
  2. György Papp: Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint. In: Oláh Zoltán (szerk.), Papp György (szerk.) Az alexandriai Biblia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről (2019), 245-270

Dezső Kállay

  1. Dezső Kállay: Keresztség és új élet (Róma 6,3-11). In: Igazság és élet 10 (2016), 373-385
  2. Dezső Kállay: Megigazulás, hit, új élet. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95

Elek Rezi

  1. Elek Rezi: Néhány szempont a keresztség unitárius teológiai értelmezéséhez. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 24-33