Húsvéti ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél

És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak (Máté 27,51).

Vajon mit üzennek ezek a rendkívüli események? Azt, hogy aki meghalt, az úr a kárpit, a föld és sziklák felett. Nem angyalok kórusa hirdette a feltámadás örömhírét. Nem emberek ajkai magasztalták a Messiást, ahogyan Virágvasárnap tették: „Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében.” (Mt 21,9), hanem a kövek szólaltak meg a maguk hangján. Az Isten akaratát kereső hívő ezeket az eseményeket akár bizonyságtételként is olvashatja, mert ami itt történik Krisztus halálakor és néhány ószövetségi igaz feltámadásánál, az húsvét hajnalán is így jelenik meg.

Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe egy „nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja volt. A tömegből néhány farizeus azt mondta Jézusnak: "Mester, hallgattasd el tanítványaidat!" Jézus így válaszolt: "Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni" (Lk 19,37–40).

A sziklák meghasadnak az ég súlya alatt. A hegyek zúgása kórusban emelkedik fel, mintha szent dalt zengene az idők végtelen tengeréig: "Nincs a sziklasírban! Feltámadott. Jézus él!"

A nap sugarai ragyogó fényben törnek elő a hasadt sziklák közül, elűzve a sötétség, halál árnyait. A templom kárpitja, mely ősi titkot rejt, kettéhasadt. Immár nincs semmi, ami elválasztana Istentől! A kettéhasadt szövet összeköt bennünket a mennyei örökkévalósággal, Teremtőnkkel, aki megtette felénk az első lépést. Ahogyan a föld rengése, a sziklák hangja elcsendesül, úgy terjed szét a hír: az élet győzedelmeskedett a halál felett. A sziklák meghasadásának megszólalása, mint üzenet, mely az örök élet reményét hirdetik az embereknek és a világnak: "én élek, és ti is élni fogtok" (Jn 14,19).

A köveket beszélővé tevő jelen van. Feltámadott. Ő mondja: "Íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig" (Mt 28,20).

Ez ünnepen a kövek bizonyságtétele mellett ünnepi legátusaink hirdetik a feltámadás örömhírét. Hálásan köszönjük, hogy fogadják teológus hallgatóinkat. Áldott ünnepet kívánunk!

Kolozsvárt, 2024 húsvétján,
Birizdó Szabolcs Mihály