Pünkösdi ünnepi konceptus

…a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. (Róm 5,5)

Sátoros ünnepeink magukban hordozzák annak lehetőségét, hogy az évről-évre hallott, jól ismert bibliai bizonyságtételek által szüntelen emlékezzünk arra az útra, melyet megtett Isten az övéiért, és amelyet kitaposott azok számára, akik hozzá tartoznak. Annak a szeretetnek útja ez, mely testet öltött és közöttünk lakott. Annak a szeretetnek, mely a Golgota keresztjén a helyünkre állt és a mi bűneinkért vállalta a szenvedést, majd győzelmet aratott a halál felett. Annak a szeretetnek, mely a szívünkbe áradt, mert Isten Lelkét adta nekünk, egy darabot önmagából a szívünkbe.

A Szentlélekkel megajándékozott ember egyik jellemzője, hogy Istent mindenek előtt olyan Istenként ismeri meg, mint aki szerető Úr, aki kész megajándékozni őt ezzel a szeretettel. Ez a bizonyosság teszi a pünkösdöt legalább annyira a szeretet ünnepévé, mint a karácsonyt, Isten szeretete ugyanis a Lélek kiáradása által a legnagyobb ellenségünk hatalma alóli szabadulás reménységévé lett.

Ez a megszégyenülést kizáró, szabadulásban bízó hit és életeket megváltoztatni képes erő azonban nem tőlünk függ. Kegyelem és ajándék az, ha valaki megtapasztalja, hogy a Pártfogó mellette áll, ha a Vigasztaló enyhülést ad a fájdalomban, ha a Lélek felkarol és az igazság útján vezet. Az első pünkösd alkalmával Isten megmutatta, hogy ő kész ezzel az ajándékkal gazdaggá tenni az ő akaratát keresők életét. Az ő szeretete ugyanis egy örök és kiapadhatatlan forrás, mely a Lélek révén folyóként kezd áradni, leoldozva a bűnök láncait, bevilágítva a legsötétebb pillanatokat, munkálva a vágyat, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel, mint a Lélek vezetését kérő folyamatos imádsággal.

Hisszük, hogy ez a Lélek vezet minket is ezekben a napokban, amikor szószékre megyünk és tovább adjuk azt, amit ő készített el. Hálásan köszönjük, hogy fogadják a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet ünnepi legátusait. Legyen áldás a gyülekezeten és azon a szolgálaton, melyet Isten országának építőmunkásaiként egyházunk közösségében végeznek.

Kolozsvárt, 2024 pünkösdjén
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet közösségének nevében
Telegdi István, hatodéves teológiai hallgató