Kapcsolódó könyvek

Kovács László Attila: Éneklő-zenélő egyház
Kolozsvár: Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, 2003. 1 pp.
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 8; Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2002. 168 pp.
Debrecen, Budapest: , 1999. 155 pp. | ISBN 9638360291

Pages