Papp György

Papp György (1983, Beszterce/Bethlen), a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adjunktusa, ahol héber és görög nyelvet, valamint óegyházi dogmatörténetet tanít. Kutatási területét a Szentírás különböző nyelvi és történeti, illetve a korai keresztyén dogmatörténet teológiai és írásmagyarázati kérdései határozzák meg.

A tervezett előadás elsősorban egy áttekintés kíván lenni, amely bemutatja, hogyan tekintettek a betegség fogalmára (azaz mennyire mitikusan) az ókori Közel-Kelet (és benne a Biblia) világában, majd megnézzük, hogyan tükrözik ezt a viszonyulást a betegségek megjelölésére használt fogalmak. végül pedig a Biblia és az ókori Közel-Kelet irodalmából vett néhány példán keresztül szemléltetjük, hogyan ötvöződik a mítosz és tudomány a betegség kezelésében.

The conferences aim to form of a group of scholars preparing the Hungarian translation of the Septuagint and publish conference materials on Septuagint-research.

A tervezett előadásban főként elsődleges források alapján kívánom bemutatni azokat az „elvárásokat”, amelyeket a reformáció első nemzedékének vezető teológusai támasztottak a lelkipásztor-jelöltekkel szemben. Az előadásban ismertetett szövegek elemzése során a következő szempontokra igyekszem összpontosítani: a) milyen érvekkel alapozzák meg a felsorolt elvárásokat; b) utalnak-e valamilyen módon a személy és a szerep konfliktusára; c) személyes aspektus (az elemzett szerzők műveiben vannak-e olyan közvetett utalások, amelyek saját, ezzel kapcsolatos belső vívódásaikra derítenek fényt).

Az előadás célkitűzése egy virtuális arcképcsarnok fölvonultatása a hallgatók előtt, amelynek során – remélhetőleg – kevésbé ismert, de teológiai szempontból jelenős írók lelkipásztori és emberi habitusa közelebb kerül a mai kor emberéhez. Mivel a címben meghatározott kor keresztyén írói tollából nem maradtak reánk önéletírás-jellegű művek, mindössze két forrásra támaszkodhatunk: egyfelől a saját írásaikban elszórtan jelentkező indirekt utalásokra, másfelől pedig a kortársak műveiben fennmaradt vallomásokra.

The conferences aim to form of a group of scholars preparing the Hungarian translation of the Septuagint and publish conference materials on Septuagint-research.

Pages

Subscribe to Papp György