Írás-olvasás elsajátításának folytatása, alapvető hangtani ismeretek

- a többi héber betű és a velük képezhető szavak olvasási gyakorlatként
- magánhangzók áttekintése
- mássalhangzók csoportosítása
- svák
- a fontosabb hangsúlyjelek
- egyéb írásjelek

Olvasmány: