Prepozíciók: min, im, él, al. Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: