Erős igék: imperfectum. Szókincsfejlesztés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: