Erős igék: jussivus, cohortativus, imperativus. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: