Reflecția teologiei sistematice și teologiei biblice (3)

2.2.6. Mântuire: misiunea bisericii – misunea „persoanei a patra” a Sfintei Treimi (Miroslav Volf)
2.2.7. Reașezarea totului – împlinirea Împărățirii lui Dumnezeu în loc de „apocalipsă”
2.3. Referința cvadruplă în Povestea Mare în misiunea propovăduirii, în slujbă, în plantarea/construirea congregației și grijă (pastorală) (misiunea ca kerygma, diakonia și koinonia)