Institutul Teologic Protestant a obținut acreditarea instituțională

În cadrul şedinţei din data de 31.08.2009, Consiliul ARACIS a validat acreditarea instituţională a Institutului Teologic Protestant. Documentele oficiale sunt accesibile și online.


În cadrul şedinţei din data de 31.08.2009, Consiliul ARACIS a validat acreditarea instituţională a Institutului Teologic Protestant. În urma acestei decizii, Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial nr. 578 din 16 august 2010 Actul nr. 631 din 30 iunie 2010, care modifică şi completează Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea. Această Notă de Fundamentare la HG nr. 631/2010 se află online în format pdf. În cadrul ei, pe pagina 28, sub nr. 62, Institutul Teologic Protestant se elimină din anexa 4 (conţinând instituţiile cu autorizare de funcţionare provizorie), şi se introduce în anexa nr. 3 (conţinând instituţiile acreditate). Click aici pentru vizualizarea documentului. Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca apare printre instituţiile de învăţământ superior particular acreditate și pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (nr. 35), sub acest link.