Institutul Teologic de 120 de ani în Cluj-Napoca

Teologia nu poate să fie izolată, ci trebuie conectată la fluxul sanguin al lumii științifice. Facultatea de Teologie trebuie să aibă locul ei în locul unde s-a stabilit și Universitatea Transilvaniei.


Acesta a fost recunoașterea liderilor bisericii reformate din Transilvania care a condus în cele din urmă la decizia de a muta colegiul de formare a preoților pentru bisericile din Transilvania de la Aiud la Cluj-Napoca. A 120-a aniversare a acestui eveniment a fost sărbătorită cu un simpozion științific și festiv la Institutul Teologic Protestant pe 14 octombrie 2015.

Evenimentul a fost deschis cu o scurtă meditatie de Jenő Kiss, urmată de discursul de deschidere a rectorului Elek Rezi. Prelegerile simpozionului științific s-au concentrat asupra diferitelor aspecte din istoria Institutului. Dezső Buzogány a vorbit despre circumstanțele istorice care au condus la decizia importantă a liderilor bisericii de a alege Clujul ca noul centru pentru institutul de formare a preoților. Sándor Kovács a trecut scurt în revistă bogata tradiție de instruire a preoților unitarieni din Transilvania cu o tradiție de patru secole și jumătate. Timea Benkő a vorbit despre istoria recentă a educației muzicale din cadrul Institutului. Lista de prelegeri a fost întreruptă de un scurt intermezzo muzical. Frații Illyés, studenții Institutul Teologic, au interpretat Pablo de Sarasate Romanza Andaluza pe vioară și pian. Gábor Sipos a prezentat o imagine de ansamblu a ultimilor ani din secolul al 19-lea, când s-au făcut planurile și a fost construită clădirea curentă a Institutului (numit atunci Facultatea de Teologie). Sándor Előd Ősz a prezentat rezultatele cercetării sale asupra primului registru matricol al facultății, care ne povestește multe detalii sociologice interesante despre primele generații de studenți. Vilmos Kolumbán a ținut o prelegere despre influența socială și importanța Institutului in viața cotidiană și bisericească din Transilvania în prima jumătate a secolului 20.

În cursul după-amiezii bibliotecarul József Kurta a prezentat biblioteca de 120 ani, fondată de episcopul Domokos Szász. István Monok, directorul general al Centrului de Bibliotecă și Informații al Academiei Maghiare de Științe, a prezentat catalogul recent de cărți vechi al Institutului Teologic Protestant, publicat de József Kurta. Bibliotecara Ágnes Bak a introdus programul de catalogare electronică a bibliotecii, iar Csaba Balogh a vorbit despre planurile de digitalizare din cadrul bibliotecii (vezi http://konyvtar.proteo.hu/ro).

Un moment inportant a fost marcat de înmânarea titlurilor și diplomelor onorifice. Pál Herczeg, profesor emerit al Universității Reformate Károli Gáspár din Budapesta și Botond Gaál, profesor emerit al Universității Teologice din Debrecen au primit diplome de profesor onorific al Institutului Teologic Protestant. Lui Willem van den Brink, pastor reformat din Olanda, a fost acordat titlul de "prieten al Institutului Teologic Protestant" pentru angajamentul său de mai mulți ani de a pune la dispoziția studenților din primul lor an de studiu câte o Biblie în limba gracă și ebraică. Laudațiile au fost urmate de prelegerile laureaților.

Ziua a fost încoronată de un program variat și excelent al corului mixt de 25 din ani, fondat în anul 1990 de Attila L. Kovács, fost cadru didactic al Institutului, și dirijat acum de Timea Benkő.

Festivitatea a fost închisă în cantina Intitutului cu o recepție comună pentru toți cei prezenți la acest eveniment.

Pentru mai multe imagini vezi acest link (imagini de către András Szűcs).