Antropologia biblică și filozofică ca baza pastoratului

Realitatea empirică stă la baza gândirii teologiei practice contemporane și la baza practicii bisericești: situația și nevoile actuale ale ascultătorilor determină punctul de plecare a predicii; rezultatele cercetării sociologice și sociopsihologice constituie datele de referință pentru teorie bisericii (Eclesiologia); teoria și practica pastorației se orientează după teoriile psihologice determină.
În general pornește gândirea teologică și practica bisericească de la om pentru a dobândi relevanță. Un aspect important într-o societate secularizată.
Considerăm, că principiile teologice sânt foarte importante pe lângă realitatea empirică - mai ales elementele antropologiei teologice și filosofice. Ele reflectă menirea omului ca creația lui Dumnezeu.
Pornind de la această prezumție căutăm să identificăm elementele antropologiei teologice și filosofice relevante în privința pastorației creștine, să le descriem, să demonstrăm importanța lor teoretică și practică în pastorația bisericii.

Rezultatele cercetării (Prelegeri)