Reformația: comemorare și prelegere

Czire Szabolcs: Reformația: comemorare și prelegere. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet | 2015 Oct 31 | 19:00.