Admitere la programul de masterat pentru anul universitar 2013-2014

Admitere la programul de masterat pentru anul universitar 2013-2014. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Thursday, 2013, Iulie 18 - 06:00 - Friday, 2013, Iulie 19 - 13:00

CALENDARUL ADMITERII

 • 3 iulie 2013: Înscrierea candidaţilor;
 • 4-5 iulie 2013: Susținerea planului de cercetare individuală;
 • 5 iulie 2013: Afişarea rezultatelor;
 • 8-9 iulie 2013: Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor finale;

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Cerere de înscriere tip;
 • Copie carte de identitate;
 • Diploma de licență (original/copie legalizată sau adeverinţă de absolvire nivel licenţă în original pentru absolvenţii promoţiei 2013);
 • Foaia matricolă (copie);
 • 2 fotografii 3/4;
 • Adeverință medicală tip;
 • Planul de cercetare privind lucrarea de masterat aprobată de către cadrul didactic coordonator (planul de cercetare va fi înaintată la secretariatul Institutului până la data de 28.06.2013.).

Candidaţii absolvenţi de licenţă care provin din afara Institutului pe lângă aceste acte trebuie să aibă asupra lor:

 • Certificatul de naştere (copie legalizată);
 • Atestare/diplomă privind cunoştinţele unei limbi de circulaţie internaţională;
 • Adeverinţă de botez şi de confirmare;
 • Recomandarea eparhiei sau episcopiei susţinătoare Institutului.

Regulamentul privind admiterea la programul de masterat „Teologie protestantă pastorală aplicată” se poate accesa aici.