1 Mózes 12:1-4

383 (9. lábjegyzet), 384 (16. lábjegyzet), 389 (bibliográfia)

Subscribe to 1 Mózes 12:1-4