școala doctorală

Raportul de autoevaluare schițează situația curentă a Școlii Doctorale din Institutul Teologic Protestant.

Subscribe to școala doctorală