Publicațiile lui Székely József

Cărți

Articole scurte și notiții

2017

  • Előszó. In: A lelkész más. A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja (2017), 7-9