Een theorie van de presentie

Andries Baart: Een theorie van de presentie. Den Haag: Boom uitgevers 2011. 1 pag.