Az univokalitás mint a lét prédikációja Duns Scotusnál

Tódor Csaba: Az univokalitás mint a lét prédikációja Duns Scotusnál. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: , 2022. 30. vol. 623-633