A teológia és a természettudomány viszonyának időszerű modellje - unitárius nézőpontból

Rezi Elek: A teológia és a természettudomány viszonyának időszerű modellje - unitárius nézőpontból. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 243-258. pp.