Hálaadás és Krisztus-himnusz a Kolossé levélben

Geréb Zsolt: Hálaadás és Krisztus-himnusz a Kolossé levélben. In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére. Nagyvárad: Partium Kiadó 2007. 97-111