A Szentlélek mint a Fiú Anyja? A Héberek szerinti evangélium egyik részletének Origenész és Hieronymus szerinti magyarázata

Pásztori-Kupán István: A Szentlélek mint a Fiú Anyja? A Héberek szerinti evangélium egyik részletének Origenész és Hieronymus szerinti magyarázata. In: Református Szemle 98 (2005), 677-683. pp.