Igemagyarázat (ApCsel 2,42)

Benkő Timea: Igemagyarázat (ApCsel 2,42). In: Protestáns Híradó. A Rajna-vesztfáliai Magyar Gyülekezet Lapja .6-7 (2005), 18-19. pp.