Szemiotikai szövegtan

Petőfi S. János (ed.): Szemiotikai szövegtan. Szeged: JGYF 2003. 200 pag.

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.