Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok

Tolcsvai Nagy Gábor (ed.): Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó 2006. 240 pag.

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri