Neveléselmélet

Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Tankönyvek. Budapest: Osiris Kiadó 2004. 616 pag. ISBN 963389655X