Kapcsolódó könyvek

Budapest: A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport, 2022. 254 pp.

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021. április 30-án konferenciát szervezett Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, melynek témája a korai reformátorokhoz kapcsolódó prédikációk és a prédikációtörténet vizsgálata volt. Az alapvetően Erdélyre és...

Studii religioase; Bucureşti: Editura Universității din București, 2018. 247 pp. | ISBN 978-606-16-0952-9
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 351 pp. | ISBN 978-606-93498-1-6
Erdélyi Tudományos Füzetek 269; Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2011. 288 pp. | ISBN 9786068178264

Az angol–magyar protestáns kapcsolatok 19. századi unitárius vonatkozásait és az unitárius egyház intézményrendszere köré épülő eseménytörténetet mutatja be a szerző úgy, hogy közben tekintélyes bibliográfiai, intézménytörténeti, archontológiai, biográfiai, helytörténeti nyersanyagot halmoz fel. A szerző ezek körében Bölöni Farkas Sándor „napnyugati” utazásának...

Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2009. 208 pp. | ISBN 9789738879928