Studii și articole similare

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: The Identity of the Samarian Kingdom’s Deity. In: Baráth Béla Levente (szerk.), Gábor Kiss (szerk.), Mikó Prém Alexandra (szerk.) Through Years and Denominations. English Volume of the Conference of Junior Theologians and Doctoral Students 2018-2021 (Debrecen: Debrecen Reformed Theological University 2022), 225-240
  2. Kató Szabolcs Ferencz: Az egy Isten az istenek között. JHWH legősibb profilja a modern kutatás fényében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11 (2020), 39-63

Balogh Csaba

  1. Balogh Csaba: Exkluzivizmus, intolerancia és az Ószövetség világa. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 21-40

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: Az erdélyi unitarizmus hozzájárulása a világvallások közötti párbeszédhez. In: Kovács Ábrahám (szerk.) Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák. Magyar protestáns teológiai kitekintések (Budapest: Kálvin Kiadó 2013), 69-87
  2. Rezi Elek: We belive in One God. The essence and attributes of God - Credimus Unus Deum. In: Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in the Netherlands (Utrecht:2005), 43-47

Visky Sándor Béla

  1. Visky Sándor Béla: Kereszténység és világvallások Hans Küng értelmezésében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2001), 69-95