Studii și articole similare

Visky Sándor Béla

  1. Visky Sándor Béla: John Milbank negyvenkét tétele. Bevezetés a Radikális Ortodoxia világába - 3. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára 30 (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet -- Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 679-691
  2. Visky Sándor Béla: A solus–sola posztmodern hangszerelésben. Bevezetés a Radikális Ortodoxia világába. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 703-721
  3. Visky Sándor Béla: Posztmodern kritikai augusztinianizmus. Bevezetés a Radikális Ortodoxia világába. In: Péter István (szerk.) Az őrállók. Emlékkönyv dr. Molnár János tiszteletére (Kolozsvár: Presa Universitară Clujeană - Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2021), 129-155
  4. Visky Sándor Béla: A beszéd etikája. In: Fazakas Sándor (szerk.) A protestáns etika kézikönyve (Budapest: Kálvin Kiadó - Luther Kiadó 2017), 53-90

Kolumbán Vilmos József

  1. Kolumbán Vilmos József: Adorjáni Zoltán publikációi. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 785-812

Pásztori-Kupán István

  1. Pásztori-Kupán István: Frenyó Zoltán: Szent Ágoston és az augusztinizmus. In: Vigilia 84 (2019), 394-395

Papp György

  1. Papp György: Egységes, vagy részekre bontott ember? I. rész.. In: Református Szemle 109 (2016), 401-418