Studii și articole similare

Éles Éva

  1. Éles Éva: Vigyázzatok, azaz fejlődjetek! Antropológiai adalékok a tíz szűz példázatához Mt 25,1–13. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12 (2021), 58-74

Balogh Csaba

  1. Balogh Csaba: Mt 25,14–30 - A hűség kockázata. In: Igazság és élet 3 (2009), 357-366

Geréb Zsolt

  1. Geréb Zsolt: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 106-116
  2. Geréb Zsolt: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Sacra Scripta 3 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2005), 101-115

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Kozma Zsolt: Jézus Krisztus példázatai. In: Református Szemle 96 (2003), 551-555

Kállay Dezső

  1. Kállay Dezső: Mk 4,1–34 és a márki példázatelmélet. In: Az Út 27 (2003), 119-128