Kállay Dezső

„Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát” – ilyen és ehhez hasonló mondatokkal indítja Pál csaknem minden levelét, hogy félreérthetetlenül olvasói elé tárja, amit önazonosságáról és élethivatásáról vall. Hogyan és milyen mértékben befolyásolja és alakítja a hirdetett evangélium az apostol életét? Miért van az, hogy Pál az evangéliumnak életformáló szerepet tulajdonít? Érvényes-e az evangélium többi szolgájára is mindaz, amit Pál önmagáról és legközelebbi munkatársairól vall? Az előadás ezekre a kérdésekre keres feleletet.

Péntek, november 22.
16,00 – 16,30 Érkezés
17,00 – 19,00 Találkozás a Protestáns Teológiai Intézet tanáraival
Előadás és beszélgetés / Előadó dr. Kató Szabolcs (KPTI): A Próféta személye mint az elhívás
akadálya
Beszélgetés aktuális intézményfejlesztési kérdésekről (1)
19,00 – 21,30 Vacsora és kötetlen együttlét a KPTI konviktusán

Az őskeresztyén igehirdetés és teológia alapja a húsvéti bizonyságtétel a megfeszített Krisztus feltámadásáról. Az ősegyház ebben fejezte ki azt az alapvető meggyőződését, hogy a Jézus személyében és történetében megjelent üdvösség továbbra is érvényes és hatékony. Az egyház ennek a meggyőződésének hitvallásszerű formulákban adott hangot már a legkorábbi időktől fogva, melyek aztán az Újszövetség iratainak szövegében maradtak ránk.

Pages

Subscribe to Kállay Dezső