Páll-Szabó Ferenc

Előadásomban a jezsuiták kolozsvári letelepedését szándékozom bemutatni és a rend viszonyát a város protestáns lakosaival.

Subscribe to Páll-Szabó Ferenc