Teologie - General

Két átfogóbb írás után esettanulmányok tárják fel a szentháromságtagadók és a jezsuiták olykor párhuzamos, máskor egymásnak feszülő és drámai konfliktusokban kicsúcsosodó törekvéseit. Az ezekre épülő négy szorosabban véve is irodalomtörténeti dolgozat olyan, a hitviták közegében született, latin és magyar nyelvű szövegek elemzésére vállalkozik, amelyeket a korabeli szabályrendszertől való eltérés s a fikció kivételesen intenzív jelenléte kapcsol össze.

Learn how to suffer, and you will suffer no longer, according to a wise, centuries-old saying. But can this lesson ever really be learned? Where does suffering come from? What is the origin of the, often faceless, rampage of evil in the world, a world which the believer (despite all suffering) accepts as created by God, and which the unbeliever must eventually also accept as good, if he or she wants to go on living? Or would it be more useful to focus on the significance of evil, rather than its source?

Pages

Subscribe to Teologie - General