Cuprinsul ca ipoteză de muncă; notiţe, liste, tabele. Compunerea progresivă a listelor şi tabelelor de prescurtări, surse etc. Modestia ştiinţifică

Bibliografie: