Indexarea şi cuvintele-cheie în lucrare. Evidenţierea anumitor noţiuni sau idei importante. Italicizare şi folosirea majusculelor.

Bibliografie: